14e Gildentocht 100 km 2024

Dinsdag 30 april 2024 

Gildenzaal Pastorijstraat Schaffen – Diest

 

 

De deelnemers van 2023 hebben voorrang tot inschrijven tot donderdag 30 Maart

Voorinschrijvingen voor andere wandelaars start op vrijdag 12 januari om 20u. via onze website.

 

Parcours

 

Dit jaar neemt de Gildentocht je mee naar het heuvelend landschap van het Hageland. We bezoeken pittoreske dorpen zoals Waanrode, Kerbeek-Miskom en wandelen in de ochtend langs Scherpenheuvel. We wandelen doorheen vele appelgaarden die in volle bloei staan, tegen de heuvelkammen. We doorkruisen vele landerijen. Het parcours is heuvelachtig. De vele onverharde wegen kunnen zeer modderig zijn en maken deze tocht extra pittig! Tijdens de nacht wandelen we in groep. Je krijgt ontbijt aangeboden op 44 km. Je wordt bevoorraad op 13 controles waar er voldoende eten en drinken aanwezig is. Op de wagencontroles moet je voorzien zijn van je eigen beker! Na 52 km is het parcours afgepijld en bepaal je jouw eigen snelheid.  Opgelet! De wandeling moet beëindigd worden binnen 22uur!

 

 

 

Groepen en Baankapiteins

Groep 1;  6.5 km/u. Start 20.30u. - 35 deelnemers - Baankapiteins: Jozef Sterckx en Jennyfer Regimont

Groep 2;  6.2 km/u. Start 20.40u. - 35 deelnemers - Baankapiteins: Jef Glassée en Peter Vos

Groep 3; 6.1 km/u. Start 20.50u. - 35 deelnemers - Baankapiteins: Kris hazenbosch en Filip Bonnyns

Groep 4; 6.0 km/u. Start 21.10u. - 35 deelnemers - Baankapiteins: Stefan Mertens en Patrick Vandeweyer

 

In welke groep schrijf ik me best in?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee eerste en twee laatste groepen. Groep 1 en groep 2 wandelt tegen een gemiddelde snelheid. Dat wil zeggen dat er bij momenten sneller wordt gewandeld. Bij aanvang wordt de snelheid ook opgevoerd om op de eerste grote rust tijdig weg te zijn voor de volgende groepen. Groep 3 en 4 wandelen niet sneller dan de aangegeven snelheid en doen er alles aan om alle wandelaars veilig en goed te loodsen tot aan de vrije wandeling. Deelnemers van de eerste twee groepen hebben in het verleden een volledig afgepijld parcours van 100 km in 15uur uit gewandeld, rust in- begrepen. Deelnemers van groep 3 en 4 slagen er in om een 100 km te wandelen in 21uur.

Vervoer van station Diest naar de startzaal

Op vrijdagavond voorzien we vervoer van het station van Diest naar de startzaal vanaf 19 uur. Op zaterdag kan je ook terug gebracht worden.

 

Nieuwe deelnemers nemen best eerst contact op met de club op onderstaand adres (telefonisch of per e-mail).

 

Kris Hazenbosch

Corneliusstraat 51

3545 Halen

Tel. 013/678714 - GSM 0485/196 123

e-mail:  kris.hazenbosch@outlook.com

https://www.wandelclubvosschaffen4049.be

 

Het bestuur van wandelclub VOS

 

14ième Gildentocht 100 km

 

Mardi 30 avril 2024

Gildenzaal, Pastorijstraat, Schaffen-Diest

 

Cette année, la Gildentocht vous emmène vers les paysages vallonnés du Hageland.  Nous visiterons des villages pittoresques tels que Waanrode, Keerbeek-Miskom et marcherons en direction de Scherpenheuvel dans les petites heures.  Nous traverserons de nombreux vergers dont les pommiers seront en pleine floraison le long des coteaux. Nous traversons également de nombreux domaines.  Le parcours est assez vallonné.  Les nombreux chemins de terre peuvent être très boueux et rendre la marche encore plus épique. Pendant la nuit nous marchons en groupe.  Le petit déjeuner vous sera proposé au km 44. 13 ravitaillements sont prévus bien achalandés en nourriture et boissons.  Pour les contrôles voitures vous devez disposer de votre propre gobelet.  Passé le km 52, le parcours est balisé et vous déterminez votre propre vitesse.  Attention, la marche doit être effectuée endéans les 22 heures !

Groupes et Capitaines de groupe :

Groupe 1: 6.5 km/h départ: 20.30h. - 35 marcheurs maximum - Chefs de groupe: Jozef Sterckx  et Jennyfer Regimont

Groupe 2: 6.2 km/h départ: 20.40h. - 35 marcheurs maximum - Chefs de groupe: Jef Glassée en Peter Vos

Groupe 3 : 6.1km/h départ : 20.50h. - 35 marcheurs maximum - Chefs de groupe : Kris hazenbosch et Filip Bonnyns

Groupe 4: 6 km/h départ: 21h. - 35 marcheurs maximum - Chefs de groupe: Stefan Mertens et Patrick Vandeweyer

 

Dans quel groupe dois-je m'inscrire ?

Une distinction est faite entre les deux premiers et les deux derniers groupes. Le groupe 1 et le groupe 2 marchent à une vitesse moyenne. Cela signifie que parfois les marcheurs doivent marcher plus vite. Au départ, la vitesse est également respectée afin d'être reparti à temps pour les groupes suivants au premier grand repos. Les groupes 3 et 4 ne marchent pas plus vite que la vitesse indiquée et font tout leur possible pour amener tous les marcheurs en toute sécurité et de façon correcte jusqu'à la marche à allure libre. Par le passé, les participants des deux premiers groupes ont effectué un parcours entièrement balisé de 100 km en 15 heures, repos compris. Les participants des groupes 3 et 4 parviennent à marcher 100 km en 21 heures.

Transport prévu de la gare de Diest à la salle de départ

Le vendredi soir, nous assurons le transport de la gare de Diest à la salle de départ à partir de 19h00. Vous pouvez de même être ramené le samedi.

 

Les nouveaux participants prennent d'abord contact avec l'organisateur voir données ci-dessous (par téléphone ou e-mail)

 

Kris Hazenbosch

Corneliusstraat 51

3545 Halen

Tel. 013/678714 - GSM 0485/196 123

e-mail:  kris.hazenbosch@outlook.com

https://www.wandelclubvosschaffen4049.be

Inschrijving - Inscription


Inschrijvingen: 38 euro. -  Niet-leden 40 euro. 

Inschrijving te betalen via rekeningnummer IBAN: BE33 9792 4273 6946 - BIC code ARSPBE22

Inscriptions: 38 euro. -  Non-membre 40 euro.

Inscription à payer par le numéro de compte IBAN BE33 9792 4273 6946 - BIC code ARSPBE22

 

Vos Schaffen vzw

Hezestraat 27

3290 Diest