Nieuws

Twaalfde Gildentocht 2020

Nieuws 2020

 

Het bestuur van VOS Schaffen heeft beslist om de Gildentocht 2020 af te gelasten.

In het belang van de wandelaar en alle medewerkers van onze club vinden we het niet verantwoord de wandeling te laten doorgaan, ongeacht welke beslissing de overheid zal nemen.

Onze Gildentocht zal dit jaar helaas niet doorgaan. We hopen echter wel dat onze collega’s van andere clubs, die hard in de weer zijn hun 100 km wandeling te organiseren, de mogelijkheid zullen krijgen, om een fantastische wandeling te laten plaats vinden.

We hopen in 2021 onder gezonde omstandigheden onze 12e Gildentocht van start te laten gaan. De deelnemers van 2019 krijgen voorrang. De wachtlijsten die nu volzet zitten, blijven behouden.

Zorg goed voor elkaar. Houd het gezond!

Het bestuur van wandelclub VOS

 

Douzième Gildentocht 2020

Actualités 2020

 

Le conseil d'administration de VOS Schaffen a décidé d'annuler la Gildentocht 2020.
Dans l'intérêt du marcheur et de tous les membres de notre club, nous ne jugeons pas responsable de poursuivre la marche, quelle que soit la décision que le gouvernement prendra. Malheureusement, notre Gildentocht n'aura pas lieu cette année.
Nous espérons cependant que nos collègues des autres clubs, qui travaillent dur pour organiser leur marche de 100 km, auront la possibilité ‘organiser leurs fantastiques marches. Nous espérons commencer notre 12e Gildentocht dans des conditions saines en 2021. Les participants 2019 auront la priorité.
Les listes d'attente qui sont maintenant entièrement complètes seront conservées
.