Praktische info / Info pratiques

WANNEER?

De Ommegangtocht vindt plaats op vrijdag 28 april en zaterdag 29 april 2017

WAAR?

Startplaats: Sportcentrum Karteria

Kluisbergstraat 21

3290 Diest

OPENBAAR VERVOER

Je kan Diest makkelijk met de trein en bus bereiken. De startzaal is 1.5 km verwijderd van het station. Er is bewegwijzering voorzien van station naar de startzaal.

HOE LAAT?

Gezamenlijke start in groep op vrijdag 28 april om 21u. stipt

De startzaal gaat open op vrijdag 28 april vanaf 18u.

KOSTPRIJS?

VOOR 31 MAART: € 34 (incl. sportshirt ter waarde van € 15 en volledige verzorging)

NA 31 MAART:  : € 39 (volledige verzorging. shirt niet gegarandeerd)

 

MOET IK ZELF VOOR ETEN EN DRINKEN ZORGEN?

Er zijn 15 rustposten waar je bevoorraad wordt met eten en drinken. Op 60 km krijg je een ontbijt aangeboden. Deze bevoorrading is in de kostprijs inbegrepen en is ruim. Op de overdekte controleposten kan je tegen betaling extra drinken kopen.

HOEVEEL TIJD HEB IK OM DE 100 km UIT TE WANDELEN OF TE LOPEN?

De aankomst is voorzien vanaf 8 uur in de ochtend tot en met 21u. ’s avonds. Je hebt dus tussen de 11 en 24 uur de tijd om de Ommegangtocht uit te wandelen of te lopen. Let wel op, alle controleposten hebben beperkte openingstijden. Deze tijden zijn berekend met een snelheid tussen vijf en tien km/u.

HOE ZIET EEN RUSTPOST OF CONTROLEPUNT ER UIT?

Er zijn drie wagenrusten. Hier krijg je eten en drinken

Er zijn twee wagenrusten, met sanitaire voorzieningen waar je eten en drinken krijgt

Er zijn negen overdekte rusten (in zalen of clubhuizen)

Er is één overdekte rust op 60 km waar je aan je bagage kan en een ontbijt krijgt aangeboden

HOE WORDT HET PARCOURS AANGEGEVEN?

Het parcours is volledig afgepijld. Het overgrote gedeelte wordt met lichtopgevende pijlen gemarkeerd, aangevuld met linten.

WAT BIJ OPGAVE?

Bij opgave kan je iemand van de organisatie opbellen. Je wordt terug naar de vertrekzaal gebracht. De vertrekzaal is 24 uur geopend.

Voor meer inlichtingen: info@wandelclubvosschaffen4049.be

Info pratiques

Quand?

La Ommegangtocht aura lieu le vendredi 28 avril en samedi 29 avril 2017

Où?

Salle de départ:  

Sportcentrum Karteria

Kluisbergstraat 21

3290 Diest

Les transports en commun?

Tu peux atteindre facilement Diest avec le train et l'autobus. La salle de départ 1.5 km a été écartés de la gare. Il y a signalisation munit de gare vers la salle de départ.

Quelle Heure?

Départ groupé vendredi  28 avril à 21h. précises

La salle de départ sera ouverte vendredi 28 avril dès 18h.

Prix?

 Avant le 31 MARS: € 34 (incl. sportshirt d’une contre-valeur de € 15 et ravitaillements complets)

Aprés 31 MARS:  : € 39 (Ravitaillements complets. shirt non garanti)

Dois-je prévoir à boire et à manger?

Il y à 15 postes de repos ou vous serez ravitaillé en nourriture et boissons. Au km 60 un petit déjeuné sera servi. Les ravitaillements sont compris dans le prix et sont bien achalandés. Dans les contrôles intérieurs, des boissons supplémentaires peuvent être achetées également.

De combien de temps dispose-je pour effectuer la distance de 100 km?

L’arrivé est prévué le 29 avrilentre 8h du matin jusque 21h. Le temps imparti est donc de minimun 11 heures et maximum 24 afin d’effectuer la distance de l’ Ommegangtocht.  Il est donc impoortant de bien respecter les heures d’ouverture des contrôles. Ces derniers sont prévus pour de moyennes comprises entre 5 et 10 km/h de moyenne.

Comment reconnaitre un point de contrôle?

Il y à trois contrôle voiture, ici vous recevrez à manger et à boire.

Il y à 2 contrôles voiture, pourvus de sanitaire sou vous recevrez également à manger et à boire.

Il y à 9 contrôles couverts (en salle).
Il y à un contrôle couvert au km 60 ou vous aurez accés à votre bagage et ou votre petit déjeuner vous sera proposé.

Comment reconnaitre le parcours?

Le parcours est entièrement fleché.  La majorité ayant des marquages fluorescents, agrémenté également par des banderoles.

Que faire en cas d’abandon?

En cas d’abandon, veuillez prévenir l’organisateur.  Vous serez reconduit à la salle de départ qui sera ouverte pendant 24 heures.