Betaling lidgeld 2021.

Betaling lidgeld voor 2021 op de Vleugt op 11 november 2020 is afgelast. Graag betaling lidgeld te voldoen via overschrijving op rek.nr. BE33 9792 4273 6946 van Wandelclub Vos Schaffen vzw, met vermelding "betaling lidgeld + naam".