Infoblaadje

voor de beginnende wandelaar

 

We danken je voor je interesse die je betoont voor onze wandelclub.

 

Hoe word je lid van VOS ?

Je bent lid als het jaarlijks lidgeld is betaald.

   1 volwassen persoon betaalt 10,00 euro. 
   Jongeren van 13 tot 18 jaar (inwonend) betalen 5,00 euro

   Kinderen tot 12 jaar is GRATIS.

 

Wat bekom je voor dit lidgeld ?

* Gratis een verzekering tegen lichamelijke schade.

   Je bent verzekerd:

- op weg naar een wandeling en terug naar huis (kortste weg  nemen).

- gedurende de wandeling en bij elke activiteit in opdracht  van de club.

* Op bestelling aan € 8,00: “Walking in Belgium” met de 

   wandeltochten van het lopende jaar.

* Gratis een blanco VOS-stempelblad, dat je eveneens laat afstempelen bij elke wandeling en waar je ook de datum van
   de wandeltocht kan noteren. Een vol stempelblad heeft een waarde van 5,00 euro.

* Gratis ons driemaandelijks tijdschrift ‘t VOSKRANTJE (clubblad).

* Gratis naamklevers voor je inschrijvingskaart.

 

Hoe verloopt een wandeltocht en wanneer is je inschrijving geldig ?

* Je rijdt naar de startplaats (volg de wit-rode wandeltochtplaten).

* Je koopt een inschrijvingskaart = 1,50 euro. Op vertoon van je lidkaart is de inschrijving 1,10 euro (indien u een sticker 

   wenst = ± 0,25 euro, hangt af van welke club).

* Je plakt je naamsticker op het bovenste gedeelte van de inschrijvingskaart en scheurt af op de perfolijn.

* Het gedeelte met uw naamsticker geeft u af bij de startcontrole.

* Je behoud het onderste gedeelte voor de verzekering.

* Je kiest de afstand die je wilt afleggen, volg de pijlen die de club heeft aangebracht.

* Je laat de inschrijvingskaart op elke controlepost afstempelen.

* Terug aan de startplaats gekomen, laat je uw wandelboekje en het VOS-stempelblad afstempelen. 

 

Kom je graag eens helpen op onze wandeltochten ?

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Voor elk gewerkt uur krijg je een werkstempel (waarde = 1,00 euro).

Deze bonnetjes en de VOS-stempelbladen kan je inruilen voor clubkleding, busreizen, clubfeest, lidgeld betalen, enz.

 

Wat is IVV ?

De personen die hun prestaties officieel willen registreren,
kunnen dit doen volgens: 1. aantal afgelegde km; - 2. aantal wandelingen; - 3. of beiden.

Hiervoor heeft de club speciale IVV-kaarten (prijs: 3,00 euro).

Dit is echter op vrijwillige basis.

 

Wat te doen bij een ongeval ?

* bij verplaatsing naar een tocht:

   ongeval laten vaststellen door de politie, letsel laten vaststellen door een geneesheer, namen van getuigen noteren,

   alle gegevens aan uw club bezorgen.

* tijdens de wandeltocht: ongeval melden aan de organiserende club, namen van getuigen noteren, ongeval laten bevestigen door

   de organiserende club, letsel laten vaststellen door een geneesheer, ongevalformulier laten invullen door de geneesheer en

   ondertekenen, uw eigen club  verwittigen.

* het ongevalformulier gebruiken!

 

Opmerking: Breng het ongevalformulier zo vlug mogelijk binnen bij een van de bestuursleden van uw club.

   Gegevens van het bestuur: zie ‘t Voskrantje of www.wandelclubvosschaffen4049.be.

 

Zorg dat je altijd uw lidkaart bij hebt.

 

Sportieve groeten,

 

Het bestuur:

Ere-voorzitter: Brouckmans Jean

Voorzitter: Peters Louis

Ondervoorz./penningmeester: Poel Georges

Secretaris: Poel Maria

Materiaalverantwoordelijke: Engelen Mariëtte

Clubbladverantwoordelijke: Peeters Fons

Bestuurslid: Ponet Paul

Bestuurslid: Hazenbosch Kris

Bestuurslid: Govaerts Alex