Infoblaadje

voor de beginnende wandelaar

 

We danken je voor je interesse die je betoont voor onze wandelclub.

 

Hoe word je lid van VOS ?

Je bent lid als het jaarlijks lidgeld is betaald.

   1 volwassen persoon betaalt 12,00 euro. 
   Jongeren van 13 tot 18 jaar (inwonend) betalen 5,00 euro

   Kinderen tot 12 jaar is GRATIS.

 

Wat bekom je voor dit lidgeld ?

* Gratis een verzekering tegen lichamelijke schade.

   Je bent verzekerd:

- op weg naar een wandeling en terug naar huis (kortste weg  nemen).

- gedurende de wandeling en bij elke activiteit in opdracht  van de club.

* Voor clubleden aan € 6,00: “Walking in Belgium” met de  wandeltochten van het lopende jaar.

* Gratis een blanco VOS-stempelblad, dat je eveneens laat afstempelen bij elke wandeling en waar je ook de datum van
   de wandeltocht kan noteren. Een vol stempelblad heeft een waarde van 5,00 euro.

* Gratis ons driemaandelijks tijdschrift ‘t VOSKRANTJE (clubblad).

* Gratis naamklevers.

 

Hoe verloopt een wandeltocht en wanneer is je inschrijving geldig ?

* Je rijdt naar de startplaats (volg de wit-rode wandeltochtplaten).

* Je koopt een Betaalbewijskaart = 3,00 euro. Op vertoon van je lidkaart is de inschrijving 1,50 euro (indien u een sticker 

   wenst = ± 0,30 euro, hangt af van welke club).

* Je houd het Betaalbewijs bij tot je thuis bent.

* Je kiest de afstand die je wilt afleggen, volg de pijlen die de club heeft aangebracht.

* Je laat het Betaalbewijs op elke controlepost afstempelen.

* Terug aan de startplaats gekomen, laat je uw wandelboekje en het VOS-stempelblad afstempelen. 

 

Kom je graag eens helpen op onze wandeltochten ?

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Voor elk gewerkt uur krijg je een werkstempel (waarde = 1,00 euro).

Deze bonnetjes en de VOS-stempelbladen kan je inruilen voor clubkleding, busreizen, clubfeest, lidgeld betalen, enz.

 

Wat is IVV ?

De personen die hun prestaties officieel willen registreren,
kunnen dit doen volgens: 1. aantal afgelegde km; - 2. aantal wandelingen; - 3. of beiden.

Hiervoor heeft de club speciale IVV-kaarten (prijs: 3,00 euro).

Dit is echter op vrijwillige basis.

 

Wat te doen bij een ongeval ?

* bij verplaatsing naar een tocht:

   ongeval laten vaststellen door de politie, letsel laten vaststellen door een geneesheer, namen van getuigen noteren,

   alle gegevens aan uw club bezorgen.

* tijdens de wandeltocht: ongeval melden aan de organiserende club, namen van getuigen noteren, ongeval laten bevestigen door

   de organiserende club, letsel laten vaststellen door een geneesheer, ongevalformulier laten invullen door de geneesheer en

   ondertekenen, uw eigen club  verwittigen.

* het ongevalformulier gebruiken dat u kunt verkrijgen op al onze wandeltochten.

 

Opmerking: Breng het ongevalformulier zo vlug mogelijk binnen bij een van de bestuursleden van uw club.

   Gegevens van het bestuur: zie ‘t Voskrantje of www.wandelclubvosschaffen4049.be.

 

Zorg dat je altijd uw lidkaart bij hebt.

 

Sportieve groeten,

 

Het bestuur:

Ere-voorzitter:                                                             Peters Louis

Voorzitter/2de penningmeester:                             Poel Georges

Secretaris:                                                                    Poel Maria

Aankopen wandelingen:                                           Engelen Mariëtte

Onder-voorzitter/parcoursverantwoordelijke:     Govaerts Alex

Aankopen wandelingen:                                           Vanhoren Marleen

Penningmeester:                                                       Vervoort Marianne

Opmaak 't Voskrantje - Scanning:                           Peeters Fons