PRIVACYVERKLARING VOS SCHAFFEN VZW

Privacywetgeving

Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht genaamd: Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation).

Deze verordening legt regels op rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

Vos Schaffen vzw verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring.

 

ALGEMEEN.

Als Vos Schaffen zijn wij dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien jullie na het doornemen van deze privacyverklaring meer info wensen te bekomen over hoe wij uw gegevens verwerken kunnen jullie contact nemen met de Voorzitter.

 

VERWERKINGSDOELEINDEN.

Vos Schaffen vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

_deelname aan de activiteiten van de club.

_het versturen van info (vb. Voskrantje).

Voor de bovenstaanden kunnen we de volgende gegevens verwerken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien in ons bezit ook identiteits- en rijksregisternummer.

Persoonlijke gegevens: geslacht, geboortedatum en nationaliteit.

Ieder heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens van voor de intrekking.

De gegevens worden niet langer bewaard dan vijf jaar nadat je geen lid meer bent van Vos.

 

OVERMAKEN AAN DERDEN.

Wij maken gebruik van een derde voor:

Wandelsport Vlaanderen VZW.

Zij garanderen dat zij als derde de nodige maatregelen zullen nemen ter bescherming van de gegevens.

Ook zullen wij de gegevens enkel doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is.

Met uw persoonlijke toestemming kunnen wij de gegevens doorgeven aan andere derden.

 

MINDERJARIGEN.

Vos Schaffen vzw verwerkt enkel de gegeven van min-16 jarigen nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (voogd) schriftelijk toelating heeft gegeven.

 

ALGEMEEN BIS.

De leden van Vos Schaffen vzw hebben recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar van overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Je kan ze helemaal laten verwijderen en zo meer. Ook kan je een kopie van je gegevens opvragen. In deze gevallen kunnen we je vragen je te ligitimeren (identitetskaart) voor wij voldoen aan dit verzoek. Een telefoontje of mail is onvoldoende.

 

KLACHTEN

Je hebt eventueel het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer.

Adres:  Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Mail: commission@privacycommission.be